Študije primerov

Študije primerov

Kako lahko digitalizacija pomaga osvajati nove trge?
Kako lahko digitalizacija pomaga osvajati nove trge?

Spletna stran podjetja DUOL d.o.o. predstavlja enega ključnih tržnih in prodajnih kanalov, zato kupce s celega sveta nagovarja v kar 17 jezikih, celo v arabščini. Ali je številčnost jezikovnih različic zagotovilo za osvajanje novih trgov, zakaj je pomemben dodelan prikaz referenc za povečanje prodaje ter kako skozi izdelke in storitve ustrezno komunicirati vrednote, vizijo in trajnostnost, ki prepričajo kupce, bodo med drugimi osrednja vprašanja, na katera se osredotoča študija primera. 

Kako urediti naročanje v globalnih B2B prodajnih mrežah?
Kako urediti naročanje v globalnih B2B prodajnih mrežah?

Fotona, vodilno slovensko podjetje na področju laserjev, se sooča z izzivi pri zajemu povpraševanj in naročil. Z vpeljavo platforme, ki avtomatizira naročanje in obdelavo naročil konfigurabilnih laserskih sistemov, so v podjetju uspešno odgovorili na vprašanje, kako optimizirati časovno neučinkovite obdelave zahtevkov, poenostavili so logiko kompleksnih izdelkov ter B2B kupce in distributerje opolnomočili za samostojno naročanje ne glede na njihovo geo lokacijo, časovni pas ali denarno valuto. 

Kako z implementacijo avtomatizacije do vpeljave večnivojskih skladiščnih procesov?
Kako z implementacijo avtomatizacije do vpeljave večnivojskih skladiščnih procesov?

Nestrukturirana razporeditev blaga po skladišču odnaša dobiček in izkrivlja sliko glede stanja zalog. Enako potratne so neoptimizirane poti, ki znižujejo učinkovitost dela operaterjev. Študija primera je praktičen prikaz, kako smiselno povezati pamet skladiščnega prostora in operaterje, ki so zadolženi za polnjenje zalog, komisioniranje in izdajo transportnim sistemom za lažjo in bolj učinkovito interno logistiko. Sogovornika bosta med drugim odgovorila tudi na vprašanja, kako shranjevati izdelke z visoko v odnosu do izdelkov z nizko fluktuacijo, ter kako optimizirati čas in poti zaposlenih, da z manj koraki naredijo več.

Kako smo odgovorili na vprašanje, koliko lahko naša proizvodnja sprejme?
Kako smo odgovorili na vprašanje, koliko lahko naša proizvodnja sprejme?

Rasti podjetja mora ustrezno slediti tudi ustrezna informatizacija poslovnih procesov. Če ti niso urejeni in smiselno povezani v celoto, je na kocki več dejavnikov: kakovost izdelkov, zamude pri kupcih in učinkovitost zaposlenih. Kdaj so v podjetju KOV prišli do točke, da potrebujejo informacijsko podprto poslovanje, kakšni so bili koraki uvedbe in rezultati sprememb, kaj v proizvodnji sploh spremljajo za ohranjanje kakovosti izdelkov, kako optimalno planirajo delo glede na razpoložljive kapacitete, bodo med osrednjimi vprašanji študije primera podjetja.

Kdaj je pravi čas za uvedbo CRM sistema?
Kdaj je pravi čas za uvedbo CRM sistema?

Kot številna podjetja je tudi podjetje Petrovič delo v prodaji in izvedbenih projektih organiziralo v množici ločenih preglednic. Zaradi slabe preglednosti se je z isto stranko lahko ukvarjalo več komercialistov naenkrat. S ciljem, da uredijo in časovno optimizirajo delovne procese, so se odločili vzpostaviti namenski sistem za CRM in centralizirano vodenje projektov. Kdaj je pravi čas za uvedbo, kateri so glavni izzivi ter kako ga optimalno povezati z ERP sistemom, bosta sogovornika pojasnila na primeru podjetja Petrovič. 

Nazaj na vrh